Dyżur Przedszkola Politechniki Warszawskiej w sierpniu

W dniach od 7 do 31 sierpnia 2017 r. Niepubliczne Przedszkole Politechniki Warszawskiej będzie pełniło dyżur wakacyjny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 17.00 dla dzieci pracowników, doktorantów, studentów PW oraz dla osób spoza PW.

Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do dnia 3 sierpnia 2017 na adres: przedszkole@pw.edu.pl

Opłaty: 150 zł za tydzień + wyżywienie (3 posiłki) 13 zł/dzień