Druga edycja badania satysfakcji ze współpracy pracowników PW

Trwa druga edycja „Badania obopólnej satysfakcji ze współpracy pracowników PW”, w ramach którego nasi pracownicy proszeni są o ocenę różnych aspektów współpracy na Uczelni. Ankietę można wypełnić do 3 kwietnia 2022 r.

Zaproszenia do udziału w badaniu zostały wysłane na adresy mailowe pracowników PW dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeśli ktoś nie otrzymał zaproszenia, może zgłosić chęć udziału w badaniu na adres: Badania.Cziitt@pw.edu.pl.

Na podstawie uzyskanych wyników możliwe będzie wdrożenie działań, które odpowiedzą na realne potrzeby pracowników PW w zakresie współpracy.

Badanie, będące częścią projektu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”, zostało zrealizowane po raz pierwszy w 2020 r. i będzie powtarzane co roku przez 5 lat.