Dostęp do pełnych zasobów platformy Web of Knowledge

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej otrzymała testowy dostęp do baz na platformie wydawcy Thomson Reuters.

Na platformie Web of Knowledge dostępne są następujące bazy:

  • Data Citation Index - kompleksowe dane badawcze pochodzące z międzynarodowych repozytoriów
  • Current Contents Connect – dane bibliograficzne oraz spisy treści z informacjami pochodzącymi z wiodących światowych czasopism i książek naukowych
  • BIOSIS Previews - informacje badawcze we wszystkich dziedzinach stosowanych nauk przyrodniczych takich jak badania biomedyczne, nauka o zwierzętach, rolnictwie i wiele innych
  • Book Citation Index - kompleksowy indeks pozwalający śledzić literaturę światową publikowaną w formie książek w dziedzinie nauk, nauk społecznych, sztuki i nauk humanistycznych
  • Derwent Innovations Index - informacje patentowe oraz ich indeks cytowań

Dostęp testowy będzie możliwy do 31 października br. z terenu PW dla wszystkich użytkowników, lub z dowolnego komputera dla użytkowników zarejestrowanych w bibliotece.

Wejście na Platformę Web of Knowledge ze strony Biblioteki Głównej PW:

  • zakładka Lista e-baz / WoS (Web of Science) na serwerze Wydawcy
  • Aktualności / Testy baz

Uwagi na temat testowanych baz można przekazywać do Oddziału Informacji Naukowej BG PW (e-mail: oin@bg.pw.edu.pl).

Ponadto do 14 listopada udostępniono testowo dwie bazy z platformy EBSCOhost Web:

  • Applied Science & Technology Source (pełnotekstowa baza obejmująca pełne spektrum nauk stosowanych i informatyki)
  • Art Source (obszerna baza pełnotekstowa w dziedzinie architektury i sztuki. Zawiera abstrakty i pełne teksty wiodących czasopism naukowych, popularno-naukowych, książek oraz publikacji branżowych)

Bazy dostępne są z terenu PW dla wszystkich użytkowników, lub z dowolnego komputera dla użytkowników zarejestrowanych w bibliotece.