Dostęp do kolekcji tematycznych w bazie ScienceDirect

grafika Elsevier

Tylko do końca 2022 r. dostępne są czasopisma z szerszego katalogu z licencji 2019-2021

ICM podpisał z Elsevier nową umowę dotyczącą dostępu do kolekcji tematycznych w bazie ScienceDirect oraz programu publikowania otwartego na lata 2022-2024. Zmiany wiążą się z ograniczeniem dostępu do wybranych kolekcji tematycznych. 

Do końca roku można korzystać z czasopism z szerszego katalogu z licencji 2019-2021. O podpisanej 13 grudnia 2022 r. umowie informuje Biblioteka Główna PW.

W dokumencie ograniczono dostęp do wybranych kolekcji tematycznych i w związku z tym licencja nie będzie obejmować:

  • 7 kolekcji tematycznych, które zostały skreślone w 2019 r. (Agricultural and Biological Sciences; Chemical Engineering; Earth and Planetary Sciences; Energy; Environmental Science; Neuroscience; Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science) oraz
  • 9 kolekcji tematycznych, które zostały skreślone w grudniu 2022 r. (Business, Management and Accounting; Chemistry; Decision Sciences; Economics, Econometrics and Finance; Materials Science; Nursing and Health Professions; Psychology; Social Sciences; Veterinary Science and Veterinary Medicine).

Licencja krajowa Elsevier na lata 2022-2024 będzie obejmować dostęp do 1591 czasopism, w tym 1229 czasopism bieżących z rocznikami od 1995 oraz 362 czasopisma archiwalne. Czasopisma te pochodzą z grupy Cell (19 tytułów), grupy Lancet (4 tytuły) oraz z 7 kolekcji tematycznych:

  • Biochemistry, Genetics and Molecular Biology.
  • Computer Science;
  • Engineering;
  • Health Sciences;
  • Immunology and Microbiology;
  • Mathematics;
  • Physics and Astronomy

Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2023 r. 

Program publikowania otwartego Elsevier

Umowa na licencję krajową Elsevier 2022-2024 będzie obejmować tylko program A (publikacja artykułów, które są zwolnione z opłaty Article Processing Charge).

W styczniu 2023 r. program zostanie wznowiony z nową pulą 1013 artykułów wysłanych do recenzji w 2023 r. Program obejmuje możliwość publikowania w 1124 czasopismach hybrydowych
Program nie obejmuje czasopism gold open access i niektórych czasopism współwydawanych przez Elsevier, w których publikacje otwarte są finansowane na specjalnych zasadach i nie mogą być realizowane w ramach programu krajowego.
Więcej informacji na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki lub na stronie Biblioteki Głównej PW, w zakładce Open Access i programy otwartego publikowania