Dodatkowe badania profilaktyczne dla pracowników PW w roku 2018

Zdjęcie poglądowe

fot. Pixabay

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wnioskiem Rektorskiej Komisji ds. Akademickiej Służby Zdrowia nasza Uczelnia uruchamia dla pracowników PW pierwszą w tym roku kalendarzowym transzę ponadstandardowych badań profilaktycznych.

Badania będą wykonywane w przychodniach akademickiej służby zdrowia CenterMed w Warszawie (do 26 lipca 2018 r.)

Zasady przeprowadzenia badań są szczegółowo opisane w Piśmie Okólnym nr 1/2018 Kanclerza PW z dnia 15.03.2018 (w załączeniu kopia pisma wraz z załącznikami).

Warunkiem wykonania badania w ustalonym terminie jest okazanie aktualnego dokumentu zgodnego z drukiem RMUA (otrzymywany z kwestury miesięczny raport – zestawienie wynagrodzeń)

UWAGA:

  1. Terminy badań będą ustalane w kolejności zgłoszeń. Z uwagi na wysokość przyznanego na ten cel funduszu liczba badań jest ograniczona i zgłoszenia będą realizowane do wyczerpania tego funduszu.
  2. Ze względu na obowiązujące przepisy wykonanie badania skutkuje obciążeniem pracownika w 2018 r. podatkiem od osób fizycznych i składką na fundusze ubezpieczeń społecznych, wyliczonymi na podstawie kosztów badania, dostępnych w rejestracjach przychodni.