Dodatkowe badania profilaktyczne dla pracowników PW w roku 2017

fot. Pixabay

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wnioskiem Rektorskiej Komisji ds. Akademickiej Służby Zdrowia nasza Uczelnia uruchamia dla pracowników PW pierwszą w tym roku kalendarzowym transzę ponadstandardowych badań profilaktycznych.

Badania będą wykonywane w przychodniach akademickiej służby zdrowia CenterMed w Warszawie (do 30 czerwca 2017 roku) oraz w przychodni Dental Fraternity (do 30 kwietnia 2017 r.).

Zasady przeprowadzenia badań są szczegółowo opisane w Piśmie Okólnym nr 1/2017 Kanclerza PW z dnia 26.01.2017 (w załączeniu kopia pisma wraz z załącznikami).

W stosunku do ubiegłego roku uległa zmianie liczba badań przewidzianych dla jednego pracownika: oprócz czterech badań w przychodniach CenterMed (w tym możliwość wyboru dwóch konsultacji u lekarzy specjalistów) można zapisać się na profilaktykę stomatologiczną (Dental Fraternity przy ul Mochnackiego). Zapisy będą prowadzone do wyczerpania limitu finansowego, przyznanego na pierwszą transzę. Uruchomienie drugiej transzy przewidujemy w drugiej połowie 2017 roku, pod warunkiem uzyskania na ten cel odpowiednich funduszy z budżetu PW oraz z dotacji zewnętrznych.

Warunkiem wykonania badania w ustalonym terminie jest okazanie aktualnego dokumentu zgodnego z drukiem RMUA (otrzymywany z kwestury miesięczny raport – zestawienie wynagrodzeń)

UWAGA:

  1. Terminy badań będą ustalane w kolejności zgłoszeń. Z uwagi na wysokość przyznanego na ten cel funduszu liczba badań jest ograniczona i zgłoszenia będą realizowane do wyczerpania tego funduszu.
  2. Ze względu na obowiązujące przepisy wykonanie badania skutkuje obciążeniem pracownika w 2017 r. podatkiem od osób fizycznych i składką na fundusze ubezpieczeń społecznych, wyliczonymi na podstawie kosztów badania, dostępnych w rejestracjach przychodni.