Coaching dla pracowników PW - rekrutacja

Pracownicy Politechniki Warszawskiej, liderzy lub kierownicy zespołów, mogą zgłosić chęć udziału w procesie coachingowym - indywidualnym i zespołowym. Rekrutację prowadzi Dział Wsparcia Edukacji Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.

Celem udziału w procesie coachingowym jest podniesienie efektywności współpracy i komunikacji wewnątrz zespołu, a także działań zarządczych lidera lub kierownika i tym samym podniesienie jakości zarządzania zespołami w Politechnice Warszawskiej.

Termin przesyłania zgłoszeń mija 11 stycznia 2022 r. Szczegółowe informacje o projekcie i zasady rekrutacji dostępne są TUTAJ>>

Proces coachingowy realizowany jest w ramach projektu „NERW 2 PW Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). 

Źródło: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW