Cambridge University Press - dostępne czasopisma

Użytkownicy sieci PW mogą skorzystać z dostępu do serwisu wydawnictwa Cambridge University Press. Na czytelników czeka kolekcja czasopism m.in. z zakresu inżynierii, materiałoznawstwa, matematyki, fizyki czy astronomii.

Biblioteka Główna PW zaprasza do skorzystania z serwisu wydawnictwa Cambridge University Press (CUP), który umożliwia dostęp do ok. 160 czasopism zawartych w kolekcji STM (Science, Technology, Medicine) - Spis tytułów w licencji CUP.

Kolekcja obejmuje numery bieżące i archiwalne czasopism między innymi z zakresu: 

  • ekonomii
  • inżynierii
  • matematyki
  • materiałoznawstwa
  • medycyny
  • fizyki
  • astronomii

Dostęp do serwisu jest aktywny dla wszystkich użytkowników z komputerów w sieci PW oraz z dowolnego komputera dla użytkowników zarejestrowanych w zintegrowanym systemie bibliotecznym PW.

Źródło: Biblioteka Główna PW