Biblioteka Główna PW dostępna w domu i w podróży

Nauka w wakacje? A może dobra książka na urlopie? Biblioteka Główna PW zachęca do skorzystania z jej zbiorów online. Wśród nich wiele nowości.

Do niedawna wszelkie pozycje Biblioteki Głównej PW dostępne były jedynie w obrębie Uczelni. Obecnie pracownicy i studenci PW mogą korzystać z dostępu do woluminów z dowolnego komputera, również tego spoza Kampusu Uczelni. W ofercie znajdziemy pełnotekstowe czasopisma i książki elektroniczne oraz bibliograficzno-abstraktowe bazy danych. Usługa skierowana jest do osób posiadających konto w Bibliotece Głównej PW (karta biblioteczna). Szczegóły TUTAJ.

Czy wiesz że...?

  • Baza Wiedzy PW - centralny system system ewidencji i archiwizacji dorobku naukowego i dydaktycznego Politechniki Warszawskiej działa od stycznia 2013 r. Integralną częścią systemu jest repozytorium uczelniane, gdzie obligatoryjnie rejestrowane są i archiwizowane utwory opublikowane po 1 stycznia 2013 r., a także (nieobligatoryjnie) z lat wcześniejszych. W Bazie zarejestrowanych jest aktualnie (1.07.2014) 34386 publikacji, podczas gdy repozytorium obejmuje ich obecnie 1300. Baza umożliwia wyszukanie dziedziny w chmurze tagów.
  • W Bibliotece Cyfrowej PW prezentowany jest m.in. dorobek naukowy profesorów międzywojennych Politechniki Warszawskiej. Kolekcja „Ocalić od zapomnienia” prezentuje ich naukową i kulturalną spuściznę.
  • Nowości wydawnicze prezentowane są w katalogu według działów. Składają się na nie wszystkie tytuły zakupione do BG i jej agend w ostatnim kwartale. Wykaz aktualizowany jest co kwartał.

Źródło: Biblioteka Główna PW