Baza patentów ProQuest Dialog w Bibliotece Głównej PW

Biblioteka Główna PW otrzymała testowy dostęp do bazy patentów ProQuest Dialog. Dla użytkowników sieci Politechniki Warszawskiej baza dostępna będzie do dnia 25 stycznia 2015 r.

Patents Global daje dostęp do:

  • pełnych tekstów patentów 33 wydawców (między innymi WIPO/PCT), a także patentów amerykańskich, niemieckich, brytyjskich, japońskich, itd.,
  • opisów bibliograficznych patentów 69 instytucji patentowych.

Baza zawiera także informacje, dostępne za pomocą pokrewnych baz patentowych takich jak:

  • Derwent World Patents Index®,
  • LexisNexis Univentio,
  • ProQuest Dialog™ INPADOC.

Dostęp testowy został zapewniony dla wszystkich użytkowników komputerów w sieci PW oraz dla dowolnych komputerów użytkowników zarejestrowanych w zintegrowanym systemie bibliotecznym PW.

Biblioteka zaprasza do testowania i prosi o nadsyłanie opinii o przydatności kolekcji do Oddziału Informacji Naukowej: oin@bg.pw.edu.pl

Źródło: BG PW