Baza In Pro Badania dostępna w Bibliotece Głównej PW

Biblioteka Główna zakupiła dostęp do bazy In Pro Badania, która wspomaga proces przeprowadzania badań w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych.

Baza In Pro Badania umożliwia:

  • stałe monitorowanie sytuacji na rynku praw własności przemysłowej,
  • automatyczne generowanie raportów zawierających informacje o nowych zgłoszeniach z interesującej nas branży lub konkretnych przedsiębiorstw,
  • dokonywanie analizy porównawczej np. osiągnięć wybranej uczelni z osiągnięciami innych uczelni w kraju,
  • oraz dostarcza informacji na temat nowych zgłoszeń lub udzielonych praw, które mogą stanowić kolizję dla praw własności przemysłowej danego podmiotu.

Rezultaty wyszukiwania mogą być przeglądane w wielu widokach, a użytkownik ma do dyspozycji szereg gotowych raportów. Wszystkie informacje zawarte w bazie In Pro Badania pochodzą wyłącznie z oficjalnych źródeł Urzędu Patentowego RP.

Szczegóły TUTAJ

Źródło: BG PW