Badanie opinii warszawskich naukowców

Zdjęcie zlewki wypełnionej płynem i ręki naukowca

Aby wziąć udział w badaniu, należy kliknąć w link

Zapraszamy do udziału w badaniu Barometr naukowy, prowadzonym przez Urząd m.st. Warszawy. Ankieta skierowana jest do pracowników i pracownic naukowych w stopniu minimum doktora i trwa do 13 marca 2023 r.

Jak oceniają Państwo warunki rozwoju kariery naukowej w Warszawie, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w stolicy oraz wsparcie otrzymywane od organizacji zewnętrznych?

Celem badania jest zebranie informacji na temat oczekiwań środowiska naukowego w zakresie tworzenia warunków do kreowania i wdrażania nowych rozwiązań, przyciągania do miasta specjalistów o unikatowej wiedzy i promowania osiągnięć warszawskich naukowców na arenie międzynarodowej. Jego realizacja pozwoli zidentyfikować – a w założeniu docelowym monitorować – kluczowe potrzeby środowiska naukowego i stworzyć ofertę działań miasta w tym obszarze.

Aby wypełnić ankietę i podzielić się swoją opinią, należy kliknąć w link.