Badania wspierające prace uczelni

Zapraszamy do udziału w badaniach wspierających prace Uczelni, realizowanych przez Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.

HR EXCELLENCE IN RESEARCH
Cel: Poznanie opinii o warunkach pracy naukowców i uczelni. Badanie wspiera działania PW na rzecz przedłużenia wyróżnienia HR Excellence in Research na kolejne lata i stanowi ważny element oceny skuteczności we wspieraniu pracy naukowej w PW.
Link do ankiety: https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/437557?lang=pl
Link będzie aktywny do 31 stycznia 2023 r.

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH NA PW

Cel: Zebranie informacji na temat potrzeb szkoleniowych pracowników oraz identyfikacja obszarów, w których ich kompetencje i umiejętności mogą być poprawione, a także umożliwienie zgłaszania swoich indywidualnych potrzeb szkoleniowych.
Link do ankiety: https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/568427?lang=pl
Link będzie aktywny do 31 stycznia 2023 r.

BADANIE OBUSTRONNEJ SATYSFAKCJI W RELACJACH PRACOWNICY NAUKOWI - PRACOWNICY ADMINISTRACJI PW

Cel: Diagnoza obecnej sytuacji w zakresie współpracy pracowników naukowych i pracowników administracji Politechniki Warszawskiej w celu realizacji działania zakładającego profesjonalizację obsługi administracyjnej poprzez integrację ogółu pracowników wokół wspólnego celu, połączonych mechanizmów motywacyjnych i zasad wynagradzania.
Badanie jest elementem Działania 27. Poprawienie współpracy pomiędzy naukowcami a administracją, realizowanego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB)
Link do badania zostanie wysłany mailowo 3 lutego 2023 r.

W razie pytań prosimy o kontakt: ankieta@cziitt.pw.edu.pl