Narzędzie do samooceny realizacji zasad Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

9 marca 2021 r. odbyła się konferencja online Grupy roboczej do spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, dotycząca narzędzia do samooceny realizacji zasad Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

 

Konferencję „Raport wdrażania Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, jako narzędzie do samooceny" otworzył dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, koordynator prac Grupy roboczej.

Politechnikę Warszawską reprezentowała dr hab. inż. Renata Walczak, prof. PW. Prorektor ds. Filii w Płocku, a jednocześnie członkini Zespołu ds. społecznej odpowiedzialności PW, przedstawiła najważniejsze inicjatywy realizowane w PW, wpisujące się w zasady Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Główną częścią konferencji była dyskusja nad projektem narzędzia do samooceny realizacji zasad Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, opracowanym przez Grupę roboczą do spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Do każdej z wymienionych w dokumencie zasad przypisano pytania/mierniki, dzięki którym uczelnia może ocenić czy podejmuje właściwe działania, aby realizować dany obszar społecznej odpowiedzialności. Obecnie trwają konsultacje dotyczące narzędzia.

Grupa robocza do spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni funkcjonuje w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw - organu pomocniczego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej stanowiącego platformę współpracy całej administracji rządowej z przedstawicielami biznesu i parterami społeczno-gospodarczymi.

Więcej informacji o pracach Grupy roboczej do spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni dostępnych jest TUTAJ>>

Powiązany materiał:

PW podpisała Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej