Festiwal Filmów Naukowych

Zdjęcie przedstawia zwycięzców z nagrodami

Karolina Juszczyk z nagrodą za film „Sztuka naskalna” oraz Philippe Tłokiński, aktor grający główną rolę w „Geniuszach”/fot. CEZAMAT PW

Za nami pierwsza edycja Festiwalu Filmów Naukowych. W kategorii film pełnometrażowy wygrał film Geniusze w reżyserii Thora Kleina. Wśród filmów krótkometrażowych zwyciężyła Sztuka naskalna w reżyserii Karoliny Juszczyk.

W pierwszym przeglądzie konkursowym wzięło udział pięć filmów pełnometrażowych oraz siedem filmów krótkometrażowych. 

W kategorii film pełnometrażowy wygrała produkcja Geniusze w reżyserii Thora Kleina. Twórcy filmu otrzymali nagrodę w wysokości 10.000 zł. – Jednogłośnie wybraliśmy film, który przeniósł nas w świat wielkiej nauki, nasycił dumą z polskiego wkładu w jedno z największych dokonań zeszłego wieku, pokazał rozterki moralne człowieka pracującego przy konstruowaniu bomby wodorowej i przybliżył drogę, jaką myśl matematyczna musiała pokonać formułując jeden z najbardziej popularnych dziś algorytmów - algorytm Monte Carlo – uzasadniło jury.

W kategorii film krótkometrażowy zwyciężył film Sztuka naskalna Karoliny Juszczyk. Autorka otrzymała nagrodę w wysokości 5.000 zł. Jury tłumacząc wybór tego filmu odwołało się do aspektów badawczych i uwidocznionego procesu naukowego. – Dobrze zadane pytanie badawcze podyktowane treścią z 17-wiecznych rycin, iście detektywistyczny proces kwerendy i w końcu weryfikacja hipotezy w postaci podróży na drugi koniec świata. Film udowadnia, że nauka to nie praca, a pasja, którą jakże łatwo zarażać – podsumowało jury.

Celem festiwalu była popularyzacja wiedzy i innowacyjnych technologii oraz zaproszenie widza do rozmowy o najnowszych odkryciach naukowych. – Ogromnie się cieszę, że mogliśmy zorganizować ten festiwal właśnie u nas - opowiada Mariusz Wielec, dyrektor CEZAMAT - Nasze Centrum specjalizuje się w badaniach naukowych i rozwoju technologii, ale niezwykle istotne jest, aby wokół instytucji, łączącej świat nowoczesnych technologii, nauki i biznesu, stworzyć również otoczenie przyjazne dla mieszkańców i lokalnej społeczności. Festiwalem Filmów Naukowych chcieliśmy zaprosić do nas nie tylko studentów i naukowców, ale przede wszystkim otworzyć się na szeroką publiczność.

Zdjęcie przedstawiające Krzysztofa Zanussi odbierającego kwiaty

Gościem specjalnym festiwalu był reżyser Krzysztof Zanussi/ fot. CEZAMAT PW

Mecenasem festiwalu oraz fundatorem nagród była Polska Fundacja Narodowa. – Wspieramy polską kinematografię w obszarach produkcji i dystrybucji zagranicznej. Upowszechniamy polskie produkcje oraz koprodukcje za granicą, także poprzez zaangażowanie w działania promujące filmy. W przypadku Festiwalu Filmów Naukowych mamy do czynienia z możliwością nie tylko promowania filmów, ale także innowacyjnych osiągnięć nauki i zaawansowanej technologii – powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Festiwal Filmów Naukowych odbył się 18-19 listopada 2022 w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej. Został zorganizowany w ramach projektu Kampus CEZAMAT – miejscem inspiracji i edukacji. Sztuka przyciągania do nauki i wiedzy. Projekt dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki, którego beneficjentem jest Politechnika Warszawska.