Znamy wyniki XIX Konkursu o Nagrodę Siemensa

W dniu 15 maja 2014 r. jury Konkursu o Nagrodę Siemensa na podstawie oceny zgłoszonych prac wybrało zwycięzców XIX edycji. W czerwcu odbędzie się wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów.

W wyniku głosowania jury Konkursu podzieliło nagrodę promocyjną, przyznając ją: dr hab. inż. Aleksandrze Borsukiewicz-Gozdur za pracę habilitacyjną: „Poprawa efektywności pracy siłowni parowych zasilanych nisko i średniotemperaturowymi źródłami energii” oraz dr inż. Mariuszowi Rafałowi Susikowi za pracę doktorską: „Optymalizacja geometrii komór wlotowych pomp wody chłodzącej z wykorzystaniem numerycznej analizy przepływów trójwymiarowych.”

Nagrodę badawczą za całokształt osiągnięć w pracy naukowej przyznano prof. zw. dr hab. Andrzejowi Wiszniewskiemu.

Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się podczas uroczystości promocji doktorskich w dniu 30 czerwca 2014 r. o godz. 13:00 w Małej Auli, w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens Sp. z o.o., służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.

Podobny materiał: XIX Konkurs o Nagrodę Siemensa