Złoty Medal Chemii 2022

Grafika Konkursu Złoty Medal Chemii

Na zwycięzcę czeka nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. złotych/grafika: Konkurs Złoty Medal Chemii

Do 14 października br. młodzi chemicy mogą zgłaszać swoje prace do 12. edycji konkursu Złoty Medal Chemii 2022. Laureaci otrzymają  nagrody pieniężne i możliwość odbycia stażu. Finaliści będą mogli ubiegać się o staż naukowy w IChF PAN oraz zyskają możliwość bezpłatnej realizacji badań.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie lub inżynierskie o znaczeniu poznawczym, jak również aplikacyjnym w dziedzinie chemii (oraz prace z pogranicza chemii i biologii lub chemii i fizyki) zrealizowane i obronione w Polsce, w roku akademickim 2021/2022. 

Na zwycięzcę czeka nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. złotych. Zdobywca Srebrnego Medalu otrzyma 5 tys. złotych, a Brązowego - 2,5 tys. złotych. Oprócz nagród głównych przyznane zostaną także minimum trzy wyróżnienia od firmy DuPont o wartości 2 tys. złotych każde. Wszyscy finaliści konkursu zyskają również możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania badań w jego laboratoriach. Dodatkowo laureaci mogą ubiegać się o trzymiesięczny staż w DuPont Polska Sp. z.o.o., w trakcie którego wybrany kandydat pozna specyfikę pracy w działach marketingu i sprzedaży.

Prace na konkurs można nadsyłać za pośrednictwem strony zlotymedalchemii.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa 14 października 2022 r.

Kryteria brane pod uwagę przy ocenianiu prac to: wartość naukowa pracy, dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk oraz prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Ogłoszenie listy finalistów zaplanowano na 7 listopada 2022 r. Uczestnicy zakwalifikowani do finału konkursu będą zaproszeni do przedstawienia wyników swoich prac w formie dziesięciominutowej prezentacji podczas sesji finałowej. Prezentacje finalistów odbędą się 22 listopada 2022 r. Ogłoszenie końcowych wyników nastąpi 13 grudnia 2022 roku podczas gali wręczenia nagród.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>