Zdobądź stypendium na staż

Biuro ds. projektu "Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej" ogłasza II edycję konkursu: Zdobądź stypendium na staż. 

Konkurs przeznaczony jest dla studentów studiów stacjonarnych ostatniego roku I stopnia oraz będących w trakcie trwania studiów II stopnia z wybranych dziewięciu jednostek PW (Wydział Inżynierii Materiałowej, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Wydział Geodezji i Kartografii, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Wydział Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych).

W konkursie można zdobyć stypendium w wysokości 1 000 zł miesięcznie na staż krajowy trwający 3 miesiące. Stypendium stażowe w ramach Projektu można otrzymać tylko raz.
W I etapie procedury konkursowej należy złożyć:

  • Wniosek o stypendium stażowe (1 egzemplarz)
  • Program stażu (2 egzemplarze w oryginale)

W ramach Projektu finansowane są 3-miesięczne staże realizowane w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2014 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć TUTAJ.