Wyniki konkursu IDUB against COVID-19

W rozstrzygniętym konkursie IDUB against COVID-19 Komitet Sterujący programu IDUB podjął decyzję o zwiększeniu budżetu konkursu do 5 mln zł, dzięki czemu do finansowania skierowano 18 wniosków.

Podstawowym celem konkursu IDUB against COVID-19 jest sfinansowanie prac nad rozwiązaniami służącymi szeroko rozumianemu przeciwdziałaniu pandemii COVID-19 i jej skutkom. Zgłaszane do konkursu projekty mogły dotyczyć zarówno obszaru badań podstawowych, jak i prac badawczo-rozwojowych, czy mogło to również być projekty czysto aplikacyjne, nastawione na przygotowanie rozwiązań przeznaczonych do szybkiego wdrożenia w obszarach dotkniętych bezpośrednimi skutkami pandemii.

- Konkurs przyciągnął uwagę wielu świetnych naukowców - mówi prof. Małgorzata Lewandowska, Kierownik zespołu zarządzające programu IDUB. - W związku z wysokim poziomem naukowym zgłoszonych projektów, Komitet Sterujący projektu IDUB zdecydował o zwiększeniu budżetu konkursu i rozszerzeniu puli wniosków skierowanych do finansowania. Mamy nadzieję, że ta decyzja pozwoli na rozwój badań związanych z pandemią koronawirusa i przyczyni się do opracowania planów przeciwdziałania jej skutkom - wyjaśnia.

Źródło: Biuro projektu IDUB
Zdjęcie: Biuletyn PW