Biuletyn PW / Konkursy / Wyniki Konkursu o Nagrodę Siemensa

Wyniki Konkursu o Nagrodę Siemensa

Jury XXV edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych, X edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Automatyki i Robotyki oraz IV edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Elektrotechniki rekomendowało laureatów w każdej z kategorii. Rekomendacje Jury zostały przyjęte przez Rektora Politechniki Warszawskiej.

Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens, służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce oraz absolwentów uczelni wyższych.

Do konkursu zgłaszane są prace związane z zakresem działalności firmy Siemens. Spośród licznych zgłoszeń z całej Polski Jury wybrało najlepsze prace, które mają szansę na wdrożenie i praktyczne wykorzystanie dzięki wsparciu firmy Siemens - fundatora nagrody. Rektor Politechniki Warszawskiej przyjął rekomendacje Jury i przyznał następujące nagrody.

Lista laureatów XXV Konkursu o Nagrodę Siemensa:

Nagroda badawcza

 • Mgr inż. Piotr Dukalski, dr inż. Bartłomiej Będkowski, dr inż. Tomasz Wolnik, mgr inż. Tomasz Jarek z Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, za pracę pod tytułem: Silnik
  do zabudowy w kołach samochodów elektrycznych o zwiększonej gęstości mocy.

Nagrody promocyjne

 • Dr inż. Sandra Lepak-Kuc z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, za pracę doktorską pod tytułem: Technologia wytwarzania przewodów elektrycznych
  z domieszkowanych włókien z nanorurek węglowych.
 • Dr inż. Patrick Strankowski z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej,
  za pracę doktorską pod tytułem: Sensorless Five-Phase Induction Motor Drive with Inverter Output Filter and Fault Detection Possibility.

X Konkurs o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Automatyki i Robotyki:

Nagroda I stopnia

 • Mgr inż. Fabian Bogusz z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, za pracę magisterską pt. Próbkowanie oszczędne w obrazowaniu dyfuzji metodą rezonansu magnetycznego na potrzeby oceny właściwości mikrostruktury mózgu.

Nagroda II stopnia

 • Inż. Emil Andrzej Szmit z Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, za pracę inżynierską pt. Projekt sterownika analogowo-cyfrowego wykorzystującego mikroprocesor Atmel.

Nagroda III stopnia

 • Inż. Dominik Trocki z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej,  za pracę inżynierską
  pt. Opracowanie sterowania ręcznego oraz zrobotyzowanego stanowiska lakierniczego.

IV Konkurs o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Elektrotechniki:

Nagroda I stopnia

 • Mgr inż. Krzysztof Woźny z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, za pracę magisterską
  pt. Inteligentne narzędzia zarządzania rozproszonymi źródłami i magazynami energii elektrycznej.

Nagroda II stopnia

 • Inż. Jakub Tumidajski z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej,
  za pracę inżynierską pt. Comparative CFD Analysis of Vertical Axis Wind Turbines.

Nagroda III stopnia

 • Mgr inż. Tomasz Święchowicz z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, za pracę magisterską pt. Opracowanie modelu eksperymentalnego modułowego 4-gałęziowego przekształtnika typu T w zastosowaniu do niskonapięciowego stopnia DC/AC przetwarzania energii Transformatora Energoelektronicznego.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Kwiaty nie zakwitną bez ciepła słońca. Ludzie nie mogą stać się ludźmi bez ciepła przyjaźni

Phil Bosmans

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

MNiSW

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego