Wyniki Konkursu o Nagrodę Siemensa

Jury XXV edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych, X edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Automatyki i Robotyki oraz IV edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Elektrotechniki rekomendowało laureatów w każdej z kategorii. Rekomendacje Jury zostały przyjęte przez Rektora Politechniki Warszawskiej.

Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens, służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce oraz absolwentów uczelni wyższych.

Do konkursu zgłaszane są prace związane z zakresem działalności firmy Siemens. Spośród licznych zgłoszeń z całej Polski Jury wybrało najlepsze prace, które mają szansę na wdrożenie i praktyczne wykorzystanie dzięki wsparciu firmy Siemens - fundatora nagrody. Rektor Politechniki Warszawskiej przyjął rekomendacje Jury i przyznał następujące nagrody.

Lista laureatów XXV Konkursu o Nagrodę Siemensa:

Nagroda badawcza

  • Mgr inż. Piotr Dukalski, dr inż. Bartłomiej Będkowski, dr inż. Tomasz Wolnik, mgr inż. Tomasz Jarek z Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, za pracę pod tytułem: Silnik do zabudowy w kołach samochodów elektrycznych o zwiększonej gęstości mocy.

Nagrody promocyjne

  • Dr inż. Sandra Lepak-Kuc z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, za pracę doktorską pod tytułem: Technologia wytwarzania przewodów elektrycznych z domieszkowanych włókien z nanorurek węglowych.
  • Dr inż. Patrick Strankowski z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, za pracę doktorską pod tytułem: Sensorless Five-Phase Induction Motor Drive with Inverter Output Filter and Fault Detection Possibility.

X Konkurs o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Automatyki i Robotyki:

Nagroda I stopnia

  • Mgr inż. Fabian Bogusz z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, za pracę magisterską pt. Próbkowanie oszczędne w obrazowaniu dyfuzji metodą rezonansu magnetycznego na potrzeby oceny właściwości mikrostruktury mózgu.

Nagroda II stopnia

  • Inż. Emil Andrzej Szmit z Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, za pracę inżynierską pt. Projekt sterownika analogowo-cyfrowego wykorzystującego mikroprocesor Atmel.

Nagroda III stopnia

  • Inż. Dominik Trocki z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej,  za pracę inżynierską pt. Opracowanie sterowania ręcznego oraz zrobotyzowanego stanowiska lakierniczego.

IV Konkurs o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Elektrotechniki:

Nagroda I stopnia

  • Mgr inż. Krzysztof Woźny z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, za pracę magisterską pt. Inteligentne narzędzia zarządzania rozproszonymi źródłami i magazynami energii elektrycznej.

Nagroda II stopnia

  • Inż. Jakub Tumidajski z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, za pracę inżynierską pt. Comparative CFD Analysis of Vertical Axis Wind Turbines.

Nagroda III stopnia

  • Mgr inż. Tomasz Święchowicz z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, za pracę magisterską pt. Opracowanie modelu eksperymentalnego modułowego 4-gałęziowego przekształtnika typu T w zastosowaniu do niskonapięciowego stopnia DC/AC przetwarzania energii Transformatora Energoelektronicznego.