Biuletyn PW / Konkursy / Trwa konkurs w ramach programu Mobility PW

Trwa konkurs w ramach programu Mobility PW

W ramach konkursu doktoranci i pracownicy PW mogą się ubiegać o finansowane m.in. staży i wizyt studyjnych, wyjazdów związanych z prowadzeniem badań naukowych do rozprawy doktorskiej czy uczestnictwa w szkołach letnich i zimowych. Termin składania wniosków upływa 20 września 2021 roku.

Program Mobility PW ma pomóc w doskonaleniu kompetencji doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej poprzez umożliwienie im udziału w aktywnościach zagranicznych, a także stymulować wymianę doświadczeń poprzez wizyty cudzoziemców.

Wnioskodawca składa wniosek elektronicznie poprzez formularz, a po weryfikacji formalnej, jeśli zostanie o to poproszony - dostarcza wersję papierową do Centrum Studiów Zaawansowanych PW.

Uczestnicy zostaną wyłonieni spośród osób, które złożą wnioski konkursowe w ogólnouczelnianym postępowaniu konkursowym.

Regulamin i formularz konkursowy można znaleźć na stronie badawcza.pw.edu.pl.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

7
Paź

Koncert XIX-wiecznych pieśni studenckich

20:00 - 22:00

11
Paź

XI Konferencja Systemy Logistyczne Teoria i Praktyka

09:45 - 12 Paź 14:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI