Teraz Polska Promocja - konkurs na prace magisterskie

Teraz Polska Promocja

Już po raz ósmy wystartował Konkurs „Teraz Polska Promocja”. Na laureatów czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości ok. 50.000 zł. Prace można zgłaszać do 17.10.2014 r.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, Polska Organizacja Turystyczna oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, już po raz ósmy organizują konkurs na najlepszą pracę magisterską „Teraz Polska Promocja”. Tematyką jest szeroko rozumiana promocja Polski, a w tym promocja ogólna (wizerunkowa), gospodarcza, rolno-spożywcza, turystyczna, sportowa, kulturalna i naukowa Polski oraz jej regionów, w kraju i na świecie.

Na zwycięzców czekają nagrody główne oraz nagrody specjalne Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Adama Mickiewicza oraz Fundacji PZU. Fragmenty zwycięskich prac zostaną opublikowane w e-booku „Teraz Polska Promocja”.

Teraz Polska Promocja

Pracę magisterską może zgłosić uczestnik lub szkoła wyższa, reprezentowana przez dziekana lub promotora.
Kompletne zgłoszenie powinno zawierać:

  • poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy,
  • pracę magisterską na płycie CD/DVD (2szt.),
  • kopię dyplomu lub potwierdzenie ukończenia studiów wyższych,
  • kopię promotorskiej recenzji pracy.

Zgłoszenia prac magisterskich należy przesyłać na adres:
Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, ul. Górskiego 1, 00-033 Warszawa.

Więcej informacji i regulamin Konkursu znajduje się na stronie Teraz Polska.   

Partnerzy konkursu: Fundacja PZU, NASK i Deutsche Bank Polska SA.

Patronat honorowy objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Gospodarki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Minister Sportu i Turystyki, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Adama Mickiewicza.

W gronie partnerów honorowych znajdują się: PW, UW, SGGW, SGH, WZ UW, WNE UW.  

Patroni medialni: TVP INFO, PRoto.pl, Radio Kampus, Studia.net, LinkToPoland, StudentNews, DlaStudenta.pl.

Źródło: Teraz Polska