Staż w programie Energia dla przyszłości

Grafika programu stażowego

Do programu stażowego Energia dla Przyszłości można aplikować do 29 lipca 2022 r./grafika: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Do udziału w siódmej edycji programu stażowego zaproszeni są studenci i absolwenci uczelni technicznych. Oprócz wiedzy i doświadczenia na najlepszych czeka perspektywa interesującej pracy w sektorze energetycznym. 

Do udziału w stażu zaproszeni zostali studenci Politechniki Warszawskiej z wydziałów: Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, Mechatroniki, Elektrycznego, Elektroniki i Technik Informacyjnych, Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Samochodów i Maszyn Roboczych. Aplikować można do 29 lipca 2022 r. 

Program stażowy trwa 12 miesięcy i będzie realizowany od października 2022 r. do września 2023 r. Każdy uczestnik otrzyma wynagrodzenie w wysokości 4 000 zł brutto miesięcznie przez okres 12 miesięcy.

Jakie warunki powinni spełnić kandydaci na staż:

  • powinni mieć status studenta jednego z dwóch ostatnich semestrów studiów magisterskich lub absolwenta studiów magisterskich jednego ze wskazanych wydziałów, u którego od daty ukończenia nauki do dnia zgłoszenia się do Programu Stażowego nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy
  • w dniu zgłoszenia do Programu Stażowego nie mogą mieć ukończonego 27 roku życia
  • powinni znać język angielski na poziomie co najmniej B2
  • ich średnia z ocen z ostatniego ukończonego semestru studiów magisterskich jest na poziomie nie niższym niż 4,0.

Program Energia dla Przyszłości organizowany jest przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wspólnie z Polską Grupa Energetyczną S.A., Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A., Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.

Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępne są TUTAJ>>