„Nauka to Wolność” z Profesorem Leonem Gradoniem

Profesor Leon Gradoń znalazł się na liście 25 pretendentów do wyróżnienia w plebiscycie „Nauka to Wolność” organizowanym przez MNiSW. Plebiscyt trwa do 4 czerwca 2014 r. Zachęcamy wszystkich do głosowania.

Profesor Leon Gradoń - sylwetka i dokonania

Chemik z Politechniki Warszawskiej, który opracował teorię procesów powstawania i transportu aerozoli oraz mikrocząsteczek w gazach i cieczach. Teoria ta jest wykorzystywana w urządzeniach technicznych oraz medycznych. Badania prof. Gradonia dotyczą mechaniki aerozoli i wykorzystania podstawowych mechanizmów procesów transportu pędu, masy i energii do wyjaśnienia zjawisk zachodzących w układach wielofazowych. Oryginalne hipotezy jego autorstwa, będące rezultatem badań o charakterze podstawowym, doprowadziły do powstania innowacyjnych technologii wdrożonych do produkcji. Rozwiązania te koncentrują się przede wszystkim wokół tematyki ochrony zdrowia, a w szczególności człowieka w środowisku pracy (są związane np. z ochroną układu oddechowego, uzdatnianiem wody do celów pitnych, konstrukcją inhalatorów osobistych oraz inhalatorni zbiorowych do oczyszczania płuc w kopalniach, redukcją zapylenia w strefie działania kombajnów górniczych i, ostatnio, wdrożeniem do produkcji filtrów redukujących zanieczyszczenia z silników Diesla.

Swoje głosy można oddawać TUTAJ

Podobne materiały:

Studenci Politechniki Warszawskiej wśród 25 „Ludzi Wolności”
List od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego