Biuletyn PW / Konkursy / Nagrody Ministra dla pracowników Wydziału Architektury PW

Nagrody Ministra dla pracowników Wydziału Architektury PW

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński wręczył nagrody za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę Ministra. W gronie laureatów znaleźli się naukowcy z Wydziału Architektury PW.

Nagrody za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w czterech kategoriach, odebrało 36 laureatów. Przyznano również nagrody za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. 

W kategorii prace magisterskie nagrody w formie statuetek otrzymali:

  • Tomasz Krzysztof Kęsy za pracę „Obiekty badawczo-edukacyjne w obszarach chronionego krajobrazu. Projekt obserwatorium astronomicznego z placówką edukacyjno-badawczą”, Uczelnia: Politechnika Warszawska, Promotor: dr hab. inż. arch. Janusz Pachowski;
  • Krzysztof Moskała za pracę „Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne rejonu Osi Saskiej w Warszawie. Dziedzictwo kulturowe w kontekście potrzeb i wymagań współczesnego miasta”, Uczelnia: Politechnika Warszawska, Promotorzy: dr inż. arch. Ewa Pachowska, prof. dr hab. inż. arch. Danuta Kłosek-Kozłowska;
  • Leszek Wiśniewski za pracę „Miastotwórcza rola kolei: nowa dzielnica wokół nowego węzła kolejowego na przykładzie Węzła Grochowskiego w Warszawie”, Uczelnia: Politechnika Warszawska, Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell.

W kategorii rozprawy doktorskie nagrody w formie statuetek otrzymała:

  • dr inż. arch. Katarzyna Kościńska-Grabowska za rozprawę „Kształtowanie konstrukcyjno-przestrzenne wielokondygnacyjnych części podziemnych w budynkach zabytkowych i ich sąsiedztwie”, Uczelnia: Politechnika Warszawska, Promotor: prof. dr hab. inż. Hanna Michalak.

W kategorii krajowe publikacje nagrody w formie dyplomów otrzymał:

  • zespół autorski pod redakcją dr. inż. Jerzego Sowy w składzie dr inż. Piotr Bartkiewicz, dr inż. Jarosław Chudzicki, dr inż. Paweł Kędzierski, mgr inż. Anna Komerska, dr inż. Jerzy Kwiatkowski, dr inż. Maciej Mijakowski, dr inż. Liliana Mirosz, dr inż. Piotr Narowski, dr hab. inż. Piotr Pracki, dr inż. Joanna Rucińska, prof. dr hab. arch. Elżbieta Dagny Ryńska, dr inż. Jerzy Sowa, dr inż. Michał Strzeszewski, dr inż. Adrian Trząski oraz dr inż. Andrzej Wiszniewski za publikację „Budynki o niemal zerowym zużyciu energii”.

Pełna lista nagrodzonych znajduje się pod adresem: http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/nagrody-ministra-przyznane/

Źródło: arch.pw.edu.pl

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Na szczęście słońce rozlewając światło nie pyta ludzi,
czy sobie go życzą, bo rozdzieliliby się na stronnictwa,
a niektóre z nich żądałyby,
ażeby zgasło

 

 

Aleksander Świętochowski

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW