Nagrody Ministra Rozwoju i Technologii

Zdjęcie przedstawia Nagrody Ministra Rozwoju i Technologii

49. edycja Nagród Ministra Rozwoju i Technologii/ fot. Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Naukowcy z Politechniki Warszawskiej otrzymali Nagrody Ministra za najlepsze publikacje naukowe w dziedzinie architektury i urbanistyki. W 49. edycji konkursu doceniono trzy publikacje autorów związanych z uczelnią oraz cztery prace magisterskie z Wydziału Architektury PW.

Nagrody Ministra Rozwoju i Technologii w kategorii prace magisterskie:

  • „Rola rolnictwa miejskiego w adaptacji miasta do zmian klimatu. Projekt formy śródmiejskiej na Powiślu w Warszawie" - autor mgr inż. arch. Angelika Maria Kokoszka, promotor: dr inż. arch. Paweł Trębacz
  • „Podniesienie wartości urbanistycznej i architektonicznej osiedli z wielkiej płyty na przykładzie projektu przekształceń w osiedlu w rejonie ulicy powstańców śląskich i ulicy lazurowej” - autor mgr inż. arch. Aleksandra Grabowska, promotor: dr hab. inż arch. Magdalena Staniszkis, prof. uczelni
  • „Zgodnie z Genius Loci? - współczesna interpretacja tradycyjnej zagrody łowickiej” - autor mgr inż. arch. Jan Jabłoński, promotor: dr hab. inż. arch. Mirosław Orzechowski, prof. uczelni
  • „Akupunktura miejska jako narzędzie wspomagające odnowę miasta. Koncepcja mikrointerwencji w prawobrzeżnej części Warszawy” - autor mgr inż. arch. Katarzyna Gromek, promotor: dr inż. arch. Agnieszka Wośko-Czeranowska

Nagroda Ministra Rozwoju i Technologii w kategorii krajowe publikacje:

  • „Urbanistyka XXI Wieku” - autor prof. dr hab. inż. arch.  Sławomir Gzell
  • „Utracone kamienice warszawskie doby wczesnego modernizmu (1909-1914)” - autor dr inż. arch. Piotr Kalinowski
  • „Przekształcanie przestrzeni dla trwania życia” - autor prof. dr inż. arch. Marek Budzyński

Konkurs Ministra na najlepsze prace naukowe w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa organizowany jest (z przerwami) od kilkudziesięciu lat. Do tegorocznej edycji wpłynęło 111 prac. 7 czerwca 2022 roku w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii nagrodzono 32 z nich.

Pełna lista laureatów dostępna jest TUTAJ>>