Nagroda Pratt & Whitney imienia Zbigniewa Grabowskiego

Politechnika Warszawska, Politechnika Rzeszowska oraz WSK PZL-Rzeszów ogłaszają konkurs dla młodych naukowców z zakresu silników lotniczych. W naborze biorą udział prace: doktorskie, magisterskie, inżynierskie.

Konkurs w obecnej formie zostaje rozpisany po raz pierwszy w 2014 r. Jest on wynikiem podpisanego przez Jego Magnificencję Rektora Politechniki Warszawskiej Porozumienia z WSK „PZL-Rzeszów” S.A. oraz Politechniką Rzeszowską. Zgodnie z jego zapisami przewodniczącym jury jest ex-officio Prorektor ds. Nauki Politechniki Warszawskiej lub Rzeszowskiej przemiennie co drugi rok.

W konkursie o nagrodę Pratt & Whitney imienia Zbigniewa Grabowskiego mogą być przedstawiane prace z obszarów działalności firmy WKS PZ-Rzeszów S.A. lub jej klientów z grupy firm Pratt & Whitney, a także z dziedzin i dyscyplin naukowych powiązanych bezpośrednio z zastosowaniami w silnikach lotniczych:

  • napędów lotniczych,
  • mechaniki płynów, termodynamiki i spalania,
  • inżynierii materiałowej,
  • układów sterowania,
  • systemów diagnostycznych do silników odrzutowych,
  • przekładni lotniczych,
  • systemów chłodzenia i smarowania, jak również uszczelniania silników odrzutowych.

Konkurs przeznaczony jest dla młodych naukowców do 35 roku życia. W wyniku postępowania konkursowego przyznawane będą nagrody I, II i III stopnia w trzech kategoriach:

  • nagroda za najlepszą pracę doktorską,
  • nagroda za najlepszą pracę magisterską,
  • nagroda za najlepszą pracę inżynierską.

Prace biorące udział w konkursie powinny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do 31 października, w roku, za który przyznawana jest nagroda. W roku 2014 termin składania prac konkursowych upływa z dniem 15 listopada.

Łączna pula nagród w konkursie wynosi 60 tys. złotych.

W Politechnice Warszawskiej wnioski przyjmuje Biuro Rektora:
tel. 22 234 7590, e-mail: mmilaszewska@rekt.pw.edu.pl

Czy wiesz że...

W dniu 18 września 2013 roku podpisany został aneks do porozumienia, na podstawie którego zmieniono jego nazwę  z "Pratt&Whitney Prize" na "Pratt & Whitney Zbigniew Grabowski Memorial Prize", dla upamiętnienia zmarłego dr. Zbigniewa Grabowskiego, absolwenta naszej Uczelni, managera programu rozwoju firmy Pratt & Whitney i jednocześnie głównego inicjatora porozumienia.

Podobny artykuł:
Konkurs Pratt & Whitney rozstrzygnięty