Konkursy Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki po raz kolejny ogłosiło nabór wniosków w ramach następujących konkursów: OPUS 7, PRELUDIUM 7, SONATA 7.

OPUS 7 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ.

 

PRELUDIUM 7 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ.

 

SONATA 7 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ.