Konkurs o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju

Rozpoczęła się 46. edycja Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 września.

Inicjatywa w swojej ponad 40-letniej tradycji zdobyła uznanie nie tylko wśród absolwentów i młodych naukowców, ale również w branżach związanych z budownictwem, architekturą, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz mieszkalnictwem.

Do konkursu zgłaszane mogą być:

 • prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne - obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
 • publikacje krajowe, w postaci druków zwartych, które ukazały się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody.

W konkursie mogą uczestniczyć osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce zrealizowali prace we wskazanych przez organizatorów dziedzinach.

Nagrody są przyznawane według następujących kategorii:

 • prace inżynierskie - maksymalnie 8 nagród w formie statuetek,
 • prace magisterskie - maksymalnie 12 nagród w formie statuetek,
 • rozprawy doktorskie - maksymalnie 8 nagród w formie statuetek,
 • rozprawy habilitacyjne - maksymalnie 4 nagrody w formie statuetek oraz dyplomów honorowych,
 • krajowe publikacje - maksymalnie 4 nagrody w formie dyplomów honorowych.

Wnioski o przyznanie nagród mogą składać:

 • za prace dyplomowe - rady wydziałów uczelni, rady naukowe uczelni lub jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopni naukowych;
 • za rozprawy doktorskie - jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora;
 • za rozprawy habilitacyjne - jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego;
 • za publikacje krajowe - wydawnictwa oraz jednostki organizacyjne i instytucje zatrudniające autorów, jak również wykorzystujące je w swojej działalności w okresie, którego dotyczy wniosek.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie do 10 września br. wniosku wraz z właściwymi dokumentami do Ministra Inwestycji i Rozwoju za pośrednictwem Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji.

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.