Biuletyn PW / Konkursy / Konkurs o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju

Konkurs o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju

Rozpoczęła się 46. edycja Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 września.

Inicjatywa w swojej ponad 40-letniej tradycji zdobyła uznanie nie tylko wśród absolwentów i młodych naukowców, ale również w branżach związanych z budownictwem, architekturą, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz mieszkalnictwem.

Do konkursu zgłaszane mogą być:

 • prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne - obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
 • publikacje krajowe, w postaci druków zwartych, które ukazały się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody.

W konkursie mogą uczestniczyć osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce zrealizowali prace we wskazanych przez organizatorów dziedzinach.

Nagrody są przyznawane według następujących kategorii:

 • prace inżynierskie - maksymalnie 8 nagród w formie statuetek,
 • prace magisterskie - maksymalnie 12 nagród w formie statuetek,
 • rozprawy doktorskie - maksymalnie 8 nagród w formie statuetek,
 • rozprawy habilitacyjne - maksymalnie 4 nagrody w formie statuetek oraz dyplomów honorowych,
 • krajowe publikacje - maksymalnie 4 nagrody w formie dyplomów honorowych.

Wnioski o przyznanie nagród mogą składać:

 • za prace dyplomowe - rady wydziałów uczelni, rady naukowe uczelni lub jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopni naukowych;
 • za rozprawy doktorskie - jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora;
 • za rozprawy habilitacyjne - jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego;
 • za publikacje krajowe - wydawnictwa oraz jednostki organizacyjne i instytucje zatrudniające autorów, jak również wykorzystujące je w swojej działalności w okresie, którego dotyczy wniosek.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie do 10 września br. wniosku wraz z właściwymi dokumentami do Ministra Inwestycji i Rozwoju za pośrednictwem Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji.

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW