Konkurs na granty rektorskie

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na granty rektorskie w roku 2014 dla kół naukowych wpisanych do Rejestru Uczelnianych Organizacji Studenckich PW. 

Wniosek o grant rektorski musi być poparty przez kierownika jednostki organizacyjnej. Otrzymane środki mogą być przeznaczone tylko na dofinansowanie realizowanego grantu (np. na zakup materiałów, oprogramowania) bez wydatku na wynagrodzenia i zakup aparatury. Wartość usług zewnętrznych nie może przekraczać 20 proc. kwoty przyznanej na grant.

Zgłoszenia będą opiniowane przez Rektorską Komisję ds. Nauki i Aparatury Naukowo-Badawczej. Treść decyzji w sprawie ogłoszenia konkursu oraz załączniki niezbędne do wnioskowania o grant rektorski dostępne są TUTAJ.