Konkurs Popularyzator Nauki 2021

Rozpoczęła się 17. edycja konkursu Popularyzator Nauki, w ramach którego nagradzane są osoby, zespoły i instytucje popularyzujące naukę wśród Polaków oraz pomagające innym zrozumieć zjawiska zachodzące wokół człowieka. Zgłoszenia można nadsyłać do 10 września.

Celem konkursu, organizowanego corocznie przez portal Nauka w Polsce Fundacji Polskiej Agencji Prasowej przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki - jest uhonorowanie osób, zespołów i instytucji, które popularyzują naukę wśród Polaków. Nagrodę uzyskują ci, którzy pomagają innym lepiej zrozumieć świat i potrafią zainteresować osiągnięciami naukowymi osoby niezwiązane z nauką.

Zgłoszenia można nadsyłać do 10 września 2021 r. do godziny 23:59. Oceni je kapituła, złożona z popularyzatorów nauki, przedstawicieli środowiska naukowego, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz serwisu Nauka w Polsce. Kapitule przewodzi prof. Michał Kleiber.

Spośród wszystkich zgłoszeń wybrany zostanie laureat Nagrody Głównej. To najbardziej prestiżowe w konkursie wyróżnienie przyznane zostanie osobie, zespołowi albo instytucji, która promuje naukę wyjątkowo twórczo i skutecznie.

Przyznane też będą nagrody w kategoriach: 

  • Naukowiec - która od lat cieszy się w konkursie największą popularnością - rywalizować mogą osoby co najmniej ze stopniem doktora, będące np. pracownikami naukowymi albo nauczycielami akademickimi. W tej kategorii przyjmowane będą zgłoszenia naukowców, którzy popularyzują naukę wśród osób niezwiązanych z ich dziedziną;
  • Animator - do której mogą się zgłaszać osoby nieposiadające stopni ani tytułów naukowych. To szansa dla aktywnych studentów i doktorantów, a także pracowników administracyjnych uczelni i osób niezwiązanych z instytucjami naukowymi;
  • Zespół - szansę na nagrodę mają grupy osób wspólnie popularyzujących naukę, które niekoniecznie identyfikują się z jedną, określoną placówką. Mogą to być np. osoby realizujące wspólnie projekty popularnonaukowe albo zespoły działające ponad granicami administracyjnymi instytucji naukowych, koła naukowe albo grupy znajomych czy internautów, wspólnie promujących naukę;
  • Instytucja - powstała z myślą o instytucjach naukowych, pozanaukowych oraz przedsiębiorstwach. Dzięki niej swoje osiągnięcia w promocji nauki mogą zaprezentować np. instytuty badawcze, jednostki uczelni, konsorcja, organizacje pozarządowe, centra nauki czy prywatne firmy;
  • Media - dedykowana jest dziennikarzom, mediom czy redakcjom. W tej grupie kandydować mogą też internauci tworzący przekazy popularnonaukowe - np. blogerzy, twórcy fanpejdżów i stron internetowych.

W czasie czytania zgłoszeń jury konkursu będzie zwracało uwagę m.in. na oryginalność działań, dojrzałość inicjatyw i ich oddolność. Zwycięzcy zostaną przedstawieni podczas finałowej gali, która odbędzie się w końcu 2021 roku.

Kandydaci do konkursu mogą się zgłaszać sami (lub mogą być zgłaszani przez osobę trzecią, za zgodą zgłaszanego), a w przypadku instytucji czy zespołów - za pośrednictwem przedstawicieli. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie serwisu Nauka w Polsce.

Jak co roku redakcja serwisu Nauka w Polsce przyzna pozaregulaminowe Wyróżnienie im. red. Tomasza Trzcińskiego za wzorcową politykę informacyjną. W tej kategorii zgłoszenia nie są przyjmowane, laureata wskaże redakcja.

Organizowany od 2005 r. „Popularyzator Nauki” jest najstarszym i najbardziej prestiżowym w Polsce konkursem, w którym nagradzani są uczeni, ludzie mediów, instytucje oraz społecznicy, których pasją jest dzielenie się wiedzą i odsłanianie tajemnic współczesnej nauki w przystępny sposób.  

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>

Źródło: PAP Nauka w Polsce
Zdjęcie: Biuletyn PW