Konkurs MNiSW na założenia do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zachęca do wzięcia udziału w konkursie „USTAWA 2.0”, która odpowie na potrzeby innowacyjnej nauki i nowoczesnych uczelni. Zgłoszenia można składać do 29 kwietnia 2016 r.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Nikt nie zna potrzeb środowiska naukowego tak dobrze, jak osoby pracujące czy studiujące na polskich uczelniach czy instytutach badawczych. Dlatego do konkursu mogą przystąpić zespoły złożone ze studentów, doktorantów, naukowców i akademików, którzy są afiliowani przy konkretnej uczelni lub instytucie.

Co będą musiały przygotować zespoły?

Pierwszym zadaniem, z którym zmierzą się wszystkie zespoły, będzie przygotowanie założeń do nowej ustawy. Są dwie przesłanki: po pierwsze ustawa nie może zakładać zwiększenia środków na naukę. Po drugie: projekty muszą zawierać propozycje rozwiązania tych wszystkich zagadnień, które znajdą się w ostatecznym dokumencie. Wśród głównych tematów założeń znalazły się:

  • system szkolnictwa wyższego,
  • ustrój jednostek w systemie szkolnictwa wyższego i zarządzanie nimi,
  • system oceny jakości ,
  • finanse i mienie jednostek w systemie szkolnictwa wyższego,
  • studia, studenci, doktoranci, absolwenci.

Co dalej?

Trzy zespoły, które przygotują najlepsze założenia, w ramach przyznanych grantów - o łącznej wysokości 900 tys. zł będą musiały przeprowadzić możliwie jak najszersze konsultacje środowiskowe. Nie chodzi o to, by ustawa pisana była przez kilka osób, ale żeby włączyć w proces jej powstawania jak najszersze środowisko akademickie. Dlatego zespoły powinny zaplanować i przeprowadzić rozmowy ze środowiskiem, które pomogą w ocenie ich projektu.

Kiedy powstanie ustawa?

Po zebraniu opinii środowiska, zespoły będą musiały opracować wyniki swoich badań i zestawić je z przygotowanymi wcześniej założeniami. Kompletny dokument, zawierający zarówno propozycje zespołu, jak i opinie zebrane podczas konsultacji, stanie się podstawą do napisania ustawy.

Harmonogram konkursowy:

  • 29 kwietnia 2016 r. - to ostateczny termin składania wniosków,
  • maj 2016 r. - wtedy nastąpi planowane rozstrzygnięcie konkursu,
  • 1 czerwca 2016 r. - do tego dnia podpisane zostaną umowy z wyłonionymi zespołami,
  • czerwiec 2016 - styczeń 2017 r. - to czas na dopracowanie założeń i przeprowadzenie konsultacji,
  • 30 stycznia 2017 r. - tego dnia upłynie termin złożenia raportów z konsultacji.

Ogłoszenie o konkursie Ustawa 2.0 (plik .pdf),

Skład komisji konkursowej, do której weszła m.in. dr inż. Kinga Kurowska z Politechniki Warszawskiej dostępny jest TUTAJ.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Źródło: MNiSW