Konkurs „FutureProofing Healthcare”

Wystartował konkurs „FutureProofing Healthcare - w poszukiwaniu wzorców organizacji systemu ochrony zdrowia”, który ma na celu zainspirowanie studentów do poszukiwania rozwiązań w obszarze ochrony zdrowia. Jego organizatorem jest firma Roche.

Rozwiązania, odpowiadające potrzebom społeczeństwa, powinny być oparte na dobrych przykładach z innych europejskich krajów, w których przyczyniły się do realnej poprawy sytuacji pacjentów. Powinny zostać również zaczerpnięte z Indeksów FutureProofing Healthcare, które porównują sytuację w ochronie zdrowia w 30 europejskich państwach.

Zakończenie konkursu przewidziane jest na 10 listopada 2020 r. Dla laureatów organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody: sprzęt elektroniczny oraz możliwość opublikowania fragmentu swojej pracy w mediach.

Nazwiska laureatów konkursu zostaną ogłoszone podczas III Kongresu Ekonomii dla Zdrowia, organizowanego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO. Podczas tego samego kongresu osoba, która zajęła pierwsze miejsce w konkursie, będzie miała możliwość zaprezentowania swojego rozwiązania.

Zgłoszenia konkursowe należy przesłać na adres: konkurs@futureproofinghealthcare.com.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Fundacja Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO