Druga edycja programu Best Paper

Do końca maja br. trwa nabór zgłoszeń do konkursu Best Paper. Prace muszą być opublikowane w 2020 r. przez autorów z afiliacją Politechniki Warszawskiej.

Program skierowany jest do pracowników i doktorantów PW, których dorobek naukowy jest uwzględniany w ewaluacji działalności naukowej Uczelni.

Warunkiem zgłoszenia jest opublikowanie artykułu, stosowanie afiliacji Warsaw University of Technology oraz założenie formularza będącego załącznikiem do regulaminu. 

Program finansowany jest ze środków projektu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”.

Regulamin, formularz zgłoszeniowy i pozostałe szczegóły dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Biuro projektu IDUB