Cztery konkursy Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki przeznaczy 660 mln zł na cztery konkursy skierowane do naukowców, znajdujących się na różnych etapach kariery naukowej: OPUS 20 (w tym w LAP), BEETHOVEN  CLASSIC 4, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2.

OPUS 20 (w tym w LAP)

W ramach konkursu OPUS 20 (w tym LAP) przyjmowane będą również wnioski na projekty realizowane w ramach współpracy LAP (Lead Agency Procedure), czyli procedury agencji wiodącej. Konkurs jest skierowany do wszystkich naukowców, niezależnie od etapu kariery naukowej, którzy planują realizację projektów badawczych bez udziału partnerów zagranicznych, projektów z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych lub projektów badawczych z udziałem partnerów zagranicznych (w tym w ramach współpracy LAP).

Procedura LAP jest standardem oceny wniosków stosowanym w europejskich instytucjach finansujących naukę. Ma ona ułatwić międzynarodowym zespołom naukowym wnioskowanie o środki na realizację wspólnych projektów badawczych oraz usprawnić proces oceny wniosków przez instytucje finansujące badania naukowe, dzięki wykorzystaniu w tym celu krajowych konkursów.

BEETHOVEN  CLASSIC 4

W konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4 będzie można składać wnioski o finansowanie polsko-niemieckich projektów badawczych z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

SONATA 16

Konkurs SONATA 16 jest przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie. Podstawowym celem programu jest wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania trwające 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

PRELUDIUM BIS 2

Konkurs PRELUDIUM BIS 2 jest skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem programu jest wsparcie kształcenia doktorantów i finansowanie realizowanych projektów badawczych w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy. Konkurs wspiera również międzynarodową mobilność doktorantów, którzy zobowiązani są do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Termin składania wniosków we wszystkich czterech konkursach mija 15 grudnia 2020 r., o godz. 16.00. Nabór wniosków we wszystkich konkursach jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF.

Szczegółowe informacje o konkursach dostępne są TUTAJ>>

Źródło:Narodowe Centrum Nauki
Zdjęcie: Biuletyn PW