Akcja stypendialna Polityki

Nagrody Naukowe

Fundacja Tygodnika Polityka prowadzi akcję stypendialną skierowaną do młodych i zdolnych ludzi nauki. Do 23 czerwca trwa przyjmowanie zgłoszeń w 14. edycji Nagród Naukowych.

Pomoc stypendialna i konkurs o Nagrodę Naukową Polityki kierowane są do osób wybiegających swoją kreatywnością w przyszłość. Przyznając Nagrody Naukowe, Fundacja Tygodnika Polityka wyławia i eksponuje tych, którzy są w awangardzie myśli, badań oraz intelektualnych poszukiwań, popularyzując tym samym wzorce kariery zawodowej.

Co roku o Nagrody ubiega się kilkuset kandydatów w dziedzinie nauk humanistycznych, ścisłych, społecznych, nauk o życiu i z dziedzin technicznych. W ciągu trzynastu lat trwania akcji dzięki pomocy partnerów finansowych oraz czytelników Tygodnika Polityka, którzy wpłacali na akcję 1%, Fundacja wsparła do tej pory 211 stypendystów kwotą 5 mln 350 tys. zł.

Nagrody Naukowe Polityki

Aby ubiegać się o stypendium w wysokości 30 tys. zł należy wypełnić formularz aplikacyjny, dostępny na stronie www.polityka.pl/stypendia, a następnie do 23 czerwca 2014 r. wysłać go na adres stypendia@polityka.pl

Piętnastka finalistów zostanie ogłoszona na łamach Polityki we wrześniu, zaś nazwiska pięciu stypendystów poznamy podczas uroczystej gali 19 października 2014 r.

Źródło: materiały prasowe Tygodnika Polityka