330 mln zł na badania w konkursach OPUS i PRELUDIUM

Narodowe Centrum Nauki (NCN) przeznaczy 330 mln zł na badania podstawowe w ramach konkursów OPUS 15 i PRELUDIUM 15. Wnioski przyjmowane będą do 15 czerwca 2018 r.

OPUS 15 jest przeznaczony dla naukowców na każdym etapie kariery badawczej. W ramach projektu mogą oni m.in. otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców, pokryć koszty prowadzenia badań, stypendiów naukowych dla młodych naukowców, usług obcych, wyjazdów, wizyt oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do ich realizacji. Projekty w ramach konkursu OPUS mogą trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Sam budżet konkursu to 300 mln zł.

PRELUDIUM 15 skierowany jest natomiast do osób rozpoczynających karierę naukową, które 15 czerwca 2018 r. nie będą jeszcze miały stopnia naukowego doktora. Maja oni możliwość samodzielnie poprowadzić trwający rok, dwa lub trzy lata projekt badawczy. Finansowanie pojedynczych projektów może wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł. Zespół badawczy może liczyć maksymalnie trzy osoby, a osoba posiadająca habilitację lub tytuł naukowy może być wyłącznie opiekunem naukowym. Budżet konkursu to 30 mln zł.

Wprowadzono istotne zmiany w konstrukcji niektórych części wniosku. Skrócony opis projektu badawczego, który jest oceniany przez członków Zespołu Ekspertów na I etapie oceny oraz streszczenie projektu będą sporządzane wyłącznie w języku angielskim. Wdrożono również nowe typy oświadczeń w odniesieniu do zgody na przetwarzanie danych osobowych we wszystkich wnioskach składanych do NCN.

Wnioski  składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF: osf.opi.org.pl