Sympozjum: fizyczna chemia organiczna

Zapraszamy do udziału w jednodniowym sympozjum naukowym The Inaugural OU-WUT joint symposium on physical organic chemistry 2022, które odbędzie się 1 lipca 2022 r. na Wydziale Chemicznym PW.

Sympozjum organizowane jest przez dr. Artura Kasprzaka (KChO, WCh PW) i prof. Hidehiro Sakurai (Osaka University, Japonia).

W ramach wydarzenia zaplanowano wykłady naukowców z Polski i Japonii oraz krótkie prezentacje studentów.

Tematy sympozjum:

  • synteza i zastosowania związków aromatycznych i polimerów
  • synteza i zastosowania pochodnych sumanenu
  • elektrochemiczne sensory dedykowane wykrywaniu jonów
  • badania teoretyczne i krystalograficzne dotyczące nowych układów niekowalencyjnych
  • synteza i zastosowania pochodnych porfiryn
  • kataliza heterogeniczna.

Wstęp wolny. Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

Wydział Chemiczny PW, Audytorium Mościckiego,
Stanisława Noakowskiego 3, Warszawa