Kalendarium

27/
03

XXX Targi Pracy i Praktyk

09:30 - 15:30

27 marca 2023 r. w godzinach 9.30 - 15.30 zapraszamy do udziału w XXX Targach Pracy i Praktyk dla Informatyków i Elektroników.  

Katalog targowy w wersji elektronicznej będzie dostępny już przed targami 23 marca 2023 r. Dla wystawców, biorących bezpośredni udział w Targach wpis o objętości 1 strony katalogowej jest bezpłatny. 

Zgłoszenie udziału w targach należy kierować do pani Doroty Myko (dorota.myko@pw.edu.pl) do 20 marca 2023 r.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
ul. Nowowiejska 15/19, Warszawa

29/
03

Konferencja poświęcona dorobkowi Zygmunta Rytla

09:00 - 16:00

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej wspólnie z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej zapraszają 29 marca 2023 r. do udziału w VI Konferencji Naukowej z cyklu „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu i jakości. Od tradycji do współczesności” pt. „Współczesne kontynuacje dorobku Zygmunta Rytla (1880-1947)”. Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej.

Cykl konferencji poświęcony jest dorobkowi polskich klasyków nauki o zarządzaniu i jakości. Uczestnicy rozmawiają o ich dokonaniach w kontekście sukcesów i wyzwań, widzianych z perspektywy współczesnych kontynuacji.

Tegoroczne spotkanie poświęcone jest prof. Zygmuntowi Rytlowi (1880-1947), współpracownikowi prof. Karola Adamieckiego, po jego śmierci kontynuatorowi jego działalności dydaktycznej w Politechnice Warszawskiej, a po II wojnie światowej współorganizatorowi Akademii Handlowej, poprzedniczki obecnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Więcej informacji o konferencji dostępnych jest TUTAJ>>

Gdzie?

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej oraz online

17/
04

European Young Engineers Conference 2023

00:00 - 19 Kwi 00:00

W dniach 17-19 kwietnia 2023 r. Zapraszamy do wzięcia udziału w 11. edycji konferencji EYEC. To wydarzenie o charakterze interdyscyplinarnym – łączy inżynierów i naukowców zajmujących się różnymi dziedzinami związanymi z inżynierią chemiczną i procesową. Konferencja jest doskonałą okazją dla młodych naukowców – studentów, doktorantów i świeżo upieczonych doktorów – do zdobycia doświadczenia w prezentowaniu wyników swoich badań.

EYEC organizuje Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej „Venturi” we współpracy z pracownikami i władzami Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

Abstrakty artykułów można wysyłać do 25 listopada 2022 r.

Więcej informacji o wydarzeniu i formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie internetowej konferencji i na Facebooku.

Gdzie?

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej

18/
04

Konferencja: Technologia Elektronowa - ELTE 2023

15:00 - 21 Kwi 12:00

Zapraszamy do udziału w XIV Konferencji Naukowej „Technologia Elektronowa – ELTE 2023”, która odbędzie się w dniach 18–21 kwietnia 2023 roku w Rynie. Organizatorem tegorocznego wydarzenia jest Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej.

ELTE jest cykliczną konferencją polskiego środowiska elektroników, zakresem tematycznym obejmującą podstawowe działy szeroko rozumianej elektroniki: mikroelektronikę i nanoelektronikę, fotonikę i nanofotonikę, mikrosystemy oraz materiały elektroniczne i optoelektroniczne.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

Ryn

12/
05

II Międzynarodowe Fotoniczne Targi Pracy

10:00 - 16:00

Zapraszamy na drugą edycję Fotonicznych Targów Pracy, organizowanych we współpracy z Polską Platformą Technologiczną Fotoniki.

W programie wydarzenia:

 • godz. 10.00 – otwarcie stoisk Fotonicznych Targów Pracy;
 • godz. 12.00 – uroczyste otwarcie targów, krótkie prezentacje firm, rozstrzygnięcie konkursów dla firm i kół/chapterów studenckich;
 • godz. 16.00 – zakończenie wydarzenia.

Zainteresowanych szczegółami FTP zachęcamy do kontaktu: pob.photonics@pw.edu.pl.

Wydarzenie jest współorganizowane w ramach realizowanego na PW programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

Gdzie?

Aula Gmachu Wydziału Fizyki, ul. Koszykowa 75

12/
05

Konferencja o zarządzaniu procesowym

10:30 - 15:30

Zapraszamy na konferencję naukową „Zarządzanie procesowe. Od standaryzacji do transformacji procesowej organizacji”, organizowaną przez Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej z okazji obchodów 100-lecia nauk o zarządzaniu na naszej Uczelni. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego jest prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska.

Główne cele konferencji:

 • systematyzacja wiedzy,
 • wymiana doświadczeń,
 • wskazanie perspektyw rozwoju,
 • zidentyfikowanie pojawiających się szans i zagrożeń,
 • integracja środowiska procesowego (co będzie miało wpływ na transfer nowych rozwiązań, budowanie świadomości myślenia i działania procesowego w przedsiębiorstwach, uczelniach, jednostkach administracji publicznej). 

Podczas wydarzenia zaproszeni eksperci z polskich uczelni i firm spróbują zaprezentować metody i zasady implementacji zarządzania procesowego wobec zmieniających się warunków otoczenia i transformacji technologicznej, w tym wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją.

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale do 12 kwietnia 2023 roku należy się zgłosić poprzez formularz rejestracyjny.

Więcej informacji o konferencji dostępnych jest TUTAJ>>

Gdzie?

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, ul. Rektorska 4 oraz online za pośrednictwem platformy Webex

24/
05

XVI Międzynarodowe Targi Wynalazczości INTARG 2023

09:00 - 25 Maj 19:30

XVI Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® 2023 zaplanowano na 24-25 maja 2023 r. Promocja i komercjalizacja wynalazków i innowacji, transfer technologii, synergia nauki z przemysłem i tworzenie ekosystemu innowacji to główne założenia cyklicznie organizowanych targów. 

Co roku uczestniczą w nich przedstawiciele czołowych jednostek sfery nauki (wyższych uczelni, instytutów badawczych, instytutów PAN), innowacyjnych przedsiębiorstw (MŚP i dużych przedsiębiorstw), a także urzędów i instytucji wspierających rozwój i innowacje. Głównym Międzynarodowym Patronem Honorowym, a równocześnie fundatorem prestiżowych nagród INTARG® 2023 jest Światowa Organizacja Własności Intelektualnej WIPO - jedna z 16 agend ONZ.

W programie targów m.in.:

 • międzynarodowy konkurs wynalazków i innowacji z prestiżowymi nagrodami,
 • konferencje, panele dyskusyjne omawiające istotne zagadnienia z zakresu tworzenia ekosystemów innowacji, synergii nauki i gospodarki, transferu technologii, upowszechniania dobrych praktyk w tym zakresie,
 • spotkania brokerskie,
 • uroczysta inauguracja oraz gala finałowa,
 • networking cocktail.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Plac Sławika i Antalla 1, Katowice 

31/
05

European Process Intensification Conference

00:00 - 2 Cze 00:00

W dniach 31 maja – 2 czerwca 2023 r. odbędzie się 8. konferencja European Process Intensification Conference.

W nadchodzących dziesięcioleciach przemysł chemiczny będzie odgrywał kluczową rolę w rozwiązywaniu wielkich wyzwań społecznych związanych ze zrównoważonym rozwojem, zdrowiem ludzkim lub dostępnością żywności i czystej wody. Niezbędna transformacja sektora chemicznego w celu sprostania tym wyzwaniom będzie obejmować m.in. dekarbonizację, wykorzystanie energii odnawialnej i surowców w procesach produkcyjnych oraz gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Konferencja, organizowana przez Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW, będzie doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszymi wdrożeniami w przemyśle chemicznym, osiągnięciami w dziedzinie badań i nowymi osiągnięciami dostawców technologii.

Abstrakty artykułów można wysyłać do 15 stycznia 2023 r.

Więcej informacji o wydarzeniu i formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie internetowej konferencji.

Gdzie?

Politechnika Warszawska

2/
06

Współczesne problemy rozwoju gospodarczego

00:00 - 00:00

Zagadnieniom zarządzania i finansów poświęcona będzie XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne problemy rozwoju gospodarczego”. Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej.

Celem konferencji jest podjęcie dyskusji w środowisku naukowców na temat pożądanych kierunków zarządzania finansami publicznymi, w tym samorządowymi, determinant kształtujących rozwój nowych instrumentów finansowych, zwłaszcza umożliwiających zaciąganie długu publicznego oraz wskazania kierunków kształtowania długu z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i utrzymania równowagi finansowej sektora publicznego.

Organizatorami wydarzenia, które wpisuje się w obchody jubileuszu 100-lecia nauk o zarządzaniu w Politechnice Warszawskiej, są Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej, Filia w Płocku oraz Koło Naukowe SONDA.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie KNEiS.

Gdzie?

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych PW i online

30/
06

VI Forum Budowlane

00:00 - 1 Lip 00:00

O wyzwaniach współczesnego budownictwa i upraszczaniu procesu inwestycyjnego w budownictwie rozmawiać będą uczestnicy VI Forum Budowlanego „Budownictwo zrównoważone”.

W ramach Forum odbędą się dwie konferencje, a także Regaty Żeglarskie o Puchar Przewodniczącego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, która wraz z Instytutem Budownictwa Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW Filii w Płocku organizuje wydarzenie. Zaplanowano również wystawę osiągnięć i wyrobów dla budownictwa, wystawę motoryzacyjną „Gwiazdy budownictwa” i spotkania integracyjne.

Organizatorzy zapraszają do udziału w Forum  inżynierów budownictwa, studentów i pracowników naukowych uczelni, firmy funkcjonujące w sektorze budownictwa i inżynierii środowiska oraz innych zainteresowanych tematyką.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PW Filii w Płocku.

Gdzie?

Politechnika Warszawska Filia w Płocku, ul. Ignacego Łukasiewicza 17