XXVII Kongres Techników Polskich

23-25 czerwca 2022 r. na Politechnice Śląskiej odbędzie się XXVII Kongres Techników Polskich V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich. Celem obu spotkań inżynierskich jest integracja i wymiana doświadczeń będących udziałem inżynierów z kraju oraz mieszkających i pracujących poza jego granicami. 

Temat przewodni tegorocznego Zjazdu - „Inżynierowie dla zdrowej planety” nawiązuje do dwóch najważniejszych problemów współczesności: pandemii i zmian klimatycznych. Organizatorzy chcą pokazać społeczeństwu, że technika i jej twórcy mogą w sposób aktywny i efektywny włączyć się w utrzymanie takiego stanu naszej planety, aby człowiek i przyroda mogły na niej nadal żyć i rozwijać się.

Organizatorami wydarzeń są: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, Politechnika Śląska, Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej. Współorganizatorami są: Gliwicka oraz Katowicka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Warszawska. Partnerami merytorycznymi są: Akademia Inżynierska w Polsce i Rada Główna Instytutów Badawczych.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej,
ul. Stanisława Konarskiego 18B, Gliwice

Dom Technika NOT w Gliwicach
ul. Górnych Wałów 25, Gliwic