Biuletyn PW / Kalendarium / Sesje GiK

Sesje naukowo-techniczne - 100-lecie GiK

W dniach 16 czerwca oraz 23 czerwca 2021 roku w godzinach 10.00 - 14.00 zaplanowane zostały sesje naukowo-techniczne z okazji jubileuszu 100-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W ramach spotkań poszczególne jednostki organizacyjne wydziału przedstawią bieżącą działalność badawczą, ekspercką i wdrożeniową.

W trakcie dwóch czerwcowych spotkań przedstawiciele zakładów omówią najważniejsze badania naukowe, które odegrały znaczącą rolę w rozwoju geodezji, kartografii, fotogrametrii, geoinformatyki, zarządzania nieruchomościami oraz gospodarki przestrzennej.

Zaprezentowane zostaną aktualnie realizowane projekty interdyscyplinarne i międzynarodowe, takie jak: GeoMetre, Hands-on SHAFE, MARS IDUB, COST PuVaCa, czy też projekty w ramach konkursu IDUB against COVID-19.

Nie zabraknie miejsca dla nowoczesnego sprzętu pomiarowo-kontrolnego i unikalnego oprogramowania wykorzystywanego w bieżącej działalności zespołów badawczo-rozwojowych: Laboratorium Analiz Geoprzestrzennych (CENAGIS), Laboratorium Testowania Aplikacji Nawigacyjnych oraz Systemów Lokalizacyjnych, w Zespole UAV Geolab, Zespole Inwentaryzacji, Modelowania i Ocen Stanu Obiektów Inżynierskich, Zespole Monitorowania Przemieszczeń i Analiz Deformacji oraz w Zespole Precyzyjnego Pozycjonowania GNSS oraz Modelowania Pola Grawitacyjnego.

Plan sesji - 16.06.2021 godziny 10.00-14.00
10.00 - 10.05 - Rozpoczęcie
10.05 - 10.15 - Słowo wstępu Dziekana dr hab. inż. Janusza Walo, prof. uczelni
10.15 - 11.00 - Zakład Geodezji i Astronomii Geodezyjnej
11.00 - 11.15 - Bentley Polska
11.15 - 11.20 - Przerwa
11.20 - 12.05 - Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych
12.05 - 12.20 - Geo-System
12.20 - 12.25 - Przerwa
12.25 - 12.40 - OPEGIEKA
12.40 - 13.25 - Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
13.25 - 13.40 - Esri Polska
13.40 - Zakończenie

Wymagana jest rejestracja

Plan sesji - 23.06.2021 godziny 10.00-14.00
10.00 - 10.05 - Rozpoczęcie
10.05 - 10.15 - Słowo wstępu Dziekana dr hab. inż. Janusza Walo, prof. uczelni
10.15 - 11.00 - Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym
11.00 - 11.15 - Departament Cyfryzacji Geodezji i Kartografii – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
11.15 - 11.20 - Przerwa
11.20 - 12.05 - Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
12.05 - 12.20 - OPEGIEKA
12.20 - 12.25 - Przerwa
12.25 - 13.10 - Zakład Kartografii
13.20 - 13.35 - OPGK Gdańsk
13.35 - Zakończenie

Wymagana jest rejestracja

Informacje o wydarzeniach dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

online, platforma CISCO WEBEX

CYTAT TYGODNIA

"

 

Najlepszy mikroskop nie przyczyni się do rozwoju nauki, gdy go się trzyma w szafie

Ludwik Hirszfeld

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI