Biuletyn PW / Kalendarium / Nauka-Biznes

Nauka-Biznes, edycja 1

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA zaprasza na nowy cykl spotkań seminaryjnych środowiska ITS pod wspólną nazwą „Nauka-Biznes”. Pierwsze seminarium odbędzie się w dniu 15 marca 2018 r. w Politechnice Warszawskiej. Współorganizatorem wydarzenia jest Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej a Partnerem naukowym międzywydziałowa Platforma Inteligentnego Transportu Politechniki Warszawskiej.

Cykl seminariów „Nauka-Biznes” ma w swoich założeniach zbliżenie do siebie środowisk akademickich i biznesowych w celu pobudzenia inspiracji twórczych młodych naukowców i studentów z jednej strony, i uwrażliwienie strony biznesowej na potencjał intelektualny drzemiący na polskich uczelniach i w instytutach badawczych.

Seminarium jest płatne. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie karty-zgłoszenia oraz odesłanie jej do dnia 12.03.2018 r. 

Informacje o wydarzeniu dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej (Gmach Nowa Kreślarnia),
aula 055, ul. Koszykowa 75, Warszawa 

CYTAT TYGODNIA

"

 

Common sense is not so common.

Zdrowy rozsądek nie jest taki powszechny.

Voltaire

"

9
Mar

Dni Kultury PW

08:00 - 23 Mar 20:00

20
Mar

Modele wpływu gospodarki elektronicznej

15:00 - 17:00

23
Mar

DwuMIan - konferencja zastosowań matematyki

08:00 - 25 Mar 20:00

27
Mar

Warszawskie Dni Informatyki

08:00 - 28 Mar 22:00

27
Mar

Od koła naukowego do przedsiębiorstwa

15:00 - 17:00

7
Kwi

Drzwi Otwarte na Politechnice Warszawskiej

09:00 - 8 Kwi 15:00

10
Kwi

Zarządzanie 4.0

10:00 - 17:00

10
Kwi

Uroczystość promocji doktorskich

11:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW