Biuletyn PW / Kalendarium / LNG sem

Seminarium naukowe o gazie skroplonym (LNG)

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej zapraszają na seminarium naukowe „Gaz skroplony (LNG) w gminach – strategiczny surowiec w walce ze smogiem?”, które odbędzie się w 21 lutego 2019 r. w godzinach 11.00-16.00 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Celem seminarium jest dokonanie przeglądu istniejących i potencjalnych rozwiązań, które mogą być zastosowane na rynku energii w Polsce w stosunku do pojedynczych i grupowych jej odbiorców. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na możliwość pozyskiwania i przetwarzania energii z LNG, a także dystrybucji tego rodzaju paliwa do lokalnych odbiorców.

Seminarium składa się z dwóch części, które koncentrują się na:

  • określeniu perspektywy działań, które powinny mieć na uwadze instytucje polskiego państwa w kontekście walki ze smogiem;
  • identyfikacji ogólnych trendów rozwojowych w zakresie zasilania w energię pojedynczych użytkowników jak i społeczności lokalnych.  

Potwierdzenie udziału w seminarium należy zgłosić do 19 lutego 2019 r. na adres e-mail: krystyna.sikorska@kprm.gov.pl lub d.domalewska@akademia.mil.pl

Gdzie?

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3, wejście „A”, sala nr 278, II piętro

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW