III Kongres Statystyki Polskiej

W dniach 26-28 kwietnia 2022 r. w Krakowie odbędzie się III Kongres Statystyki Polskiej, organizowany z okazji 110-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Statystycznego.

Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń naukowych organizowanych przez statystykę publiczną, kierowane do środowisk akademickich, ekspertów krajowych i zagranicznych oraz przedstawicieli instytucji publicznych i mediów.

Kongres będzie także okazją do naukowego podsumowania organizacji i przebiegu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Będzie to również okazja do przyjrzenia się wpływowi pandemii COVID-19 na otaczającą rzeczywistość oraz zdiagnozowania zmian jakie zaszły w gospodarce, środowisku naturalnym i społeczeństwie w ciągu ostatnich dwóch lat.

Na Kongresie poruszone zostaną zagadnienia dot. statystyki społeczno-gospodarczej, regionalnej i małych obszarów oraz matematycznej, a także kwestie analizy i klasyfikacji danych.

Kongres organizowany jest przez Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne.

Szczegółowe informacje o III Kongresie Statystyki Polskiej, w tym o warunkach uczestnictwa, dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

Kraków