Sympozjum GeoSym2022

Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskim Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych (GeoSym2022) organizowanym przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, które odbędzie się 26-29 września 2022 r. 

W programie:

  • Innowacyjne kierunki badania środowiska geologicznego i inżynierskiego
  • Zrównoważony rozwój a środowisko geologiczne
  • Geozagrożenia - identyfikacja procesów oraz modelowanie zjawisk
  • Rekonstrukcja środowiska naturalnego człowieka i jego aktywności w badaniach geoarcheologicznych
  • Perspektywy i wyzwania dla ochrony dziedzictwa geologicznego i kulturowego
  • Zastosowanie metod geofizycznych w badaniach geośrodowiskowych i inżynierskich
  • Aktualne aspekty rozpoznania podłoża budowlanego
  • Zastosowanie technik teledetekcyjnych w ocenie geośrodowiska i obiektów inżynierskich
  • Współpraca obiektu budowlanego z podłożem

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

Chęciny