Biuletyn PW / Kalendarium / FSNT NOT

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

Zarząd Wrocławskiej Rady FSNT NOT zaprasza na konferencję organizowaną wspólnie z Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Rolnictwa oraz Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych nt. „Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą”. Konferencja odbędzie się w dniach 7-8 października 2021 r.

Celem konferencji będzie m.in. analiza skutecznych środków zmniejszania zagrożeń powodziami oraz zwrócenie uwagi na nasilający się problem suszy w Polsce i na świecie. Intencją organizatorów jest również wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym, ochrony przeciwpowodziowej, innowacyjnych technologii i systemów do magazynowania i wykorzystywania wody deszczowej oraz szeroko rozumianego gospodarowania wodami.

Komunikat o konferencji (pdf, 453,91 kB)

Gdzie?

Wrocławska Rada FSNT NOT, Wrocław, ul. Piłsudskiego 74

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

7
Paź

Koncert XIX-wiecznych pieśni studenckich

20:00 - 22:00

11
Paź

XI Konferencja Systemy Logistyczne Teoria i Praktyka

09:45 - 12 Paź 14:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI