Wystawa: Nowy Europejski Bauhaus

Zapraszamy na wernisaż wystawy projektów konkursowych opracowanych przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej Nowy Europejski Bauhaus - Wizja Rozwoju Centrum Stalowej Woli a Tożsamość Miasta. 

Wystawa jest podsumowaniem studenckiego konkursu urbanistyczno-architektonicznego realizowanego w Katedrze Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej na opracowanie projektu koncepcji zagospodarowania nowego centrum miasta. Składają się na nią prace studentów, którzy po zetknięciu się z potrzebami mieszkańców Stalowej Woli, mieli za zadanie zaproponowanie nowych rozwiązań w przestrzeni miejskiej, a zwłaszcza w jej centralnej części.

Prace będzie można oglądać online 23 czerwca 2022 r. w godz. 16.00-18.00 oraz stacjonarnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli im. Melchiora Wańkowicza.

Link do spotkania dostępny jest TUTAJ>>

Gdzie?

online/Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli im. Melchiora Wańkowicza