Seminarium Naukowe WZ PW - rozpoczęcie cyklu spotkań w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

Kierownictwo Wydziału Zarządzania PW serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w nowym cyklu spotkań seminaryjnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020. Spotkania będą odbywały się we wtorki, o godz. 15:00, w CZIiTT PW.

Kierownictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w nowym cyklu spotkań seminaryjnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020. Spotkania będą odbywały się (wtorki, godz. 15:00) w czterech uzupełniających się nurtach:

  • Seminarium "Tradycja i Wyzwania Nauk o Zarządzaniu" (patronat Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz czasopisma „Przegląd Organizacji”) - koordynatorem nurtu jest dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW,
  • Seminarium "Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego" - współorganizowane przez Centrum Informatyzacji PW oraz Centrum Studiów Zaawansowanych PW (patronat Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją - Oddział Warszawski) - koordynatorem nurtu jest dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW,
  • Seminarium "Przedsiębiorczość Wysokiej Techniki" (patronat Urzędu Patentowego RP oraz Fundacji Startup Poland) - koordynatorem nurtu jest dr hab. Agnieszka Skala,
  • Seminarium "Mazowiecka Platforma Kół Naukowych" - współorganizowane przez Radę Kół Naukowych PW oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii PW (patronat Marszałka Województwa Mazowieckiego) - koordynatorem nurtu jest dr inż. Agnieszka Lisowska.

Spotkania seminaryjne będą organizowane w budynku CZIiTT PW - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące spotkań seminaryjnych znajdują się na stronie internetowej Wydziału Zarządzania.

Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania ma charakter otwarty, organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich pracowników naukowych, doktorantów i studentów Politechniki Warszawskiej, jak również innych uczelni wyższych oraz praktyków z biznesu.

Źródło i zdjęcie: WZ PW