Interoperacyjność systemu kolei

„Interoperacyjność Systemu Kolei” to nowe studia podyplomowe na Wydziale Transportu PW. Stanowią odpowiedź na wciąż rosnące zapotrzebowanie na specjalistów branży kolejowej mogących sprostać wyzwaniom związanym z dostosowywaniem polskiej sieci kolejowej do wymogów interoperacyjności.

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, zarówno do osób planujących rozpocząć swoją karierę zawodową w branży realizacji inwestycji kolejowych, jak i pracowników, zamierzających podnieść swoje kwalifikacje oraz wiedzę i umiejętności w zakresie interoperacyjności systemu kolei.

Zakres merytoryczny obejmuje zarówno podsystemy strukturalne jak i funkcjonalne. W programie studiów znalazły się zagadnienia związane z:

  • ruchem kolejowym,
  • aplikacjami telematycznymi,
  • pojazdami,
  • infrastrukturą,
  • osobami o ograniczonej możliwości poruszania się,
  • energią,
  • urządzeniami sterowania ruchem kolejowym,
  • aspekty formalne dopuszczania podsystemów do eksploatacji.

Na podstawie bazy laboratoryjnej Wydziału Transportu poprowadzone zostaną zajęcia z zakresu modelowania i symulacji ruchu kolejowego oraz obsługi urządzeń systemu ETCS, jak również zagadnienia dotyczące projektowania rozmieszczenia balis, symulacji konstrukcji sieci trakcyjnej oraz systemu zasilania dla zakładanej organizacji ruchu pociągów.

Edycja studiów podyplomowych „Interoperacyjność Systemu Kolei” obejmuje łącznie 232 godziny zajęć dydaktycznych prowadzonych w trybie 18 zjazdów w dwóch semestrach. W pierwszym i drugim semestrze zaplanowano po 9 zjazdów. Zajęcia będą się odbywały wyłącznie w soboty oraz w niedziele. Inauguracja pierwszej edycji studiów oraz pierwsze zajęcia odbędą się 16 listopada 2019 r.

Szczegółowej informacje o nowych studiach podyplomowych „Interoperacyjność systemu kolei” dostępne są w załączonej broszurze informacyjnej oraz TUTAJ>>

broszura-JS_PIL (pdf, 723,73 kB)

Źródło: Wydział Transportu PW
Zdjęcie: Biuletyn PW