Innowacyjne kształcenie inżynierów na kierunku Inżynieria internetu rzeczy

21 listopada 2019 r. na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW odbyło się seminarium pt. „Innowacyjne kształcenie inżynierów na kierunku Inżynieria internetu rzeczy”. Spotkanie przybliżyło przedsiębiorcom nowy kierunek studiów inżynierskich, który będzie realizowany na Wydziale od roku akademickiego 2020/2021.

Seminarium otworzył prof. Krzysztof Zaremba, Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW (WEiTI).

- Nas do współpracy nie trzeba było namawiać. Będzie to doskonała okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń między Politechniką Warszawską i Centralnym Ośrodkiem Informatyki na płaszczyźnie rejestrów państwowych zawierających dane 55 mln obywateli - powiedział Marcin Walentynowicz, Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki (COI), jednej z firm, która będzie współpracowała z PW.

Wspierając pomysł uruchomienia kierunku Inżynieria internetu rzeczy, Dyrektor Walentynowicz mówił o perspektywach, jakie otwierają się przed studentami - począwszy od udziału w wielkich przedsięwzięciach realizowanych przez COI, poprzez staże i praktyki, aż po możliwość zatrudnienia.

Prof. Andrzej Kraśniewski z WEiTI PW, kierownik zespołu programowego, zaprezentował koncepcję kształcenia inżynierów na kierunku Inżynieria internetu rzeczy. Zakłada ona wykorzystanie, w niespotykanej dotychczas w polskich uczelniach skali, innowacyjnych form kształcenia, opartych na realizacji zespołowych projektów (Project Based Learning), których tematy związane są z problemami występującymi w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw i innych partnerów Uczelni.

Dr inż. Daniel Paczesny, Prodziekan ds. Nauczania na WEiTI PW, szeroko omówił kwestie zakresu współpracy - kształtowanie oferty dydaktycznej Wydziału wspólnie z przedsiębiorcami, a następnie ich aktywny udział w tworzeniu i realizowaniu tego programu.

Podczas dyskusji przedstawiciele firm bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat inicjatywy Wydziału. Padło wiele deklaracji współpracy i wsparcia.

W grudniu br. odbędą się indywidualne spotkania robocze, podczas których planowane jest wypracowanie wraz z przedsiębiorcami wspólnych rozwiązań dydaktycznych na rzecz przyszłych przedmiotów. Rozmowy dotyczyć będę również współprowadzenia projektów studenckich, których tematy będą formułowane przez praktyków oraz realizacji prac dyplomowych w powiązaniu z potrzebami pracodawców.

Źródło: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW